Feeds:
Bài viết
Bình luận

Bai 2 VMO 2018

Bai 7 VMO 2018

Advertisements

Vi tu quay chung minh co dinh

108 Olympiad Geometry Problems

My new book is coming soon…

Vietnam IMO training 2017

Dưới đây là một số bài tập tôi sử dụng trong đợt tập huấn đội tuyển IMO của Việt Nam và Arab Saudi tháng 5,6 năm 2017.
Bai giang IMO 2017

Sharygin Final 2017

Sharygin Correspondence 2017

Sondat theorem- new proofs