Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2015

AB+AC=kBC

AB+AC=kBC

Advertisements

Read Full Post »

Vietnam IMO training 2014

Dưới đây là một số bài giảng của tôi trong đợt tập huấn đội tuyển IMO của Việt Nam năm 2014.

Bai giang IMO 1

Bai giang IMO 2

Bai giang IMO 3

Bai giang IMO 4

Read Full Post »