Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Download’ Category

Tam Euler

Advertisements

Read Full Post »

From P1 TST 2018 to Hagge circles

Read Full Post »

 

VN TST 2018 P1

VN TST 2018 P6

Read Full Post »

Bai 2 VMO 2018

Bai 7 VMO 2018

Read Full Post »

Vi tu quay chung minh co dinh

Read Full Post »

Vietnam IMO training 2017

Dưới đây là một số bài tập tôi sử dụng trong đợt tập huấn đội tuyển IMO của Việt Nam và Arab Saudi tháng 5,6 năm 2017.
Bai giang IMO 2017

Read Full Post »

Sharygin Final 2017

Read Full Post »

Older Posts »