Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Download’ Category

Bai 2 VMO 2018

Bai 7 VMO 2018

Advertisements

Read Full Post »

Vi tu quay chung minh co dinh

Read Full Post »

Vietnam IMO training 2017

Dưới đây là một số bài tập tôi sử dụng trong đợt tập huấn đội tuyển IMO của Việt Nam và Arab Saudi tháng 5,6 năm 2017.
Bai giang IMO 2017

Read Full Post »

Sharygin Final 2017

Read Full Post »

Sharygin Correspondence 2017

Read Full Post »

Sondat theorem- new proofs

Read Full Post »

Bai 3 KHTN 2017

Read Full Post »

Older Posts »