Feeds:
Bài viết
Bình luận

Vietnam IMO Training 2016

Dưới đây là một số bài tập tôi dành cho các bạn đội tuyển ôn luyện năm 2016.

Bai giang IMO 2016

Advertisements

Protassov theorem

Protassov theorem

Proof of Vietnam TST 2017

Bai 3 TST 2017
Bai 4 TST 2017

sangaku-problem

bai-3-vmo-2017

Bai-7-VMO-2017

Extraversion of some geometry problems

doi-mo-hinh

tam-noi-tiep-dong-vien