Feeds:
Bài viết
Bình luận

108 Olympiad Geometry Problems

My new book is coming soon…

Advertisements

Vietnam IMO training 2017

Dưới đây là một số bài tập tôi sử dụng trong đợt tập huấn đội tuyển IMO của Việt Nam và Arab Saudi tháng 5,6 năm 2017.
Bai giang IMO 2017

Sharygin Final 2017

Sharygin Correspondence 2017

Sondat theorem- new proofs

Bai 3 KHTN 2017

Vietnam IMO Training 2016

Dưới đây là một số bài tập tôi dành cho các bạn đội tuyển ôn luyện năm 2016.

Bai giang IMO 2016